Historiek van M&A Consult bv

 

In maart 1996 zag M&A Consult bvba het levenslicht.

 

Doelstelling van deze vennootschap is het op de markt brengen van softwarepakketten, vooral voor de juridische markt.

 

Zaakvoerder Michel Driessen, afkomstig uit Genk, had op dat ogenblik reeds 15 jaar een ruime ervaring kunnen opdoen in de informaticasector. Tot voor de oprichting van M&A Consult ontwikkelde hij reeds talrijke toepassingen in diverse programmeertalen. Zo ontwikkelde hij voor dokters en tandartsen een programma voor de administratie “derde-betalers”, diverse boekhouding- en facturatietoepassingen en lag hij eveneens mee aan de bron van de eerste versie van Curato in 1989.

 

In 1996 vond hij echter dat de tijd rijp was geworden om een eigen zaak hierin op te starten en nam Curato en het cliënteel ervan, over.

 

Op dit ogenblik maken meer dan 150 curatoren gebruik van Curato in het Vlaamse landsgedeelten, gaande van Veurne tot Maaseik. Alle gebruikers van Curato zijn het unaniem eens dat Curato een degelijke toepassing is, die steeds verder werd ontwikkeld met een intens overleg met de gebruikers. Het valt de curatoren die Curato gebruiken enorm op dat het gebruik van deze toepassing duidelijk leidt tot een enorme tijdsbesparing in de enorm uitgebreide administratie die het opvolgen van faillissementen met zich meebrengt.

 

In 1998 ving Michel Driessen dan aan met de ontwikkeling van Juda, dit in samenwerking met 4 grote advocatenkantoren uit Belgisch Limburg.

 

Juda werd tot nu toe reeds in meer dan 100 kantoren geďnstalleerd en blijkbaar tot de volle tevredenheid van de gebruikers. Bij de ontwikkeling werd duidelijk rekening gehouden met gebreken die andere pakketten op dat ogenblik bevatten. De degelijke samenwerking met 4 advocatenkantoren zorgde ervoor dat er niet alleen een enorme hoeveelheid aan know-how uit het verleden gebruikt kon worden maar ook dat de ontwikkeling van Juda op verschillende manieren benaderd werd, hetgeen het uiteindelijk resultaat enkel maar ten goede kwam.

 

Intussen evolueren beide softwarepakketten uiteraard verder en doet M&A Consult er alles aan om de altijd verdere evoluerende digitalisering ook in haar software tot uiting te laten komen.

 

Wenst U meer inlichtingen of een vrijblijvende demonstratie, dan kan U deze aanvragen door in het keuzemenu op “Inlichtingen” te klikken.